Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

0 коментара
Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

През м. октомври 2020г  Министерство на културата обяви резултатите от втората сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

По тази програма нашата библиотека отново   получи финансова подкрепа за обновяване на книжния фонд.

Отпуснатите  средства са на стойност 4 714 лв.

Освен този проект,  през 2019г. бяха спечелени още два на стойност 2 500 лв.