ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “В. ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД:

1. ВЛАДИМИР ВЪРГОВ

2. ТОДОР ДАНЧЕВ

3. НАДЯ ВЪРГОВА

4. ГЕОРГИ ПАШОВ

5. КОСТАДИН УШЕВ

6. МАРИЯ ВЛАХОВА

7. ИЛИЯ КЕРИН /КАРДАША/

8. ЗАХАРИ ЗАХОВ