ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 97 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛА ПЕЕВА

0 коментара
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 97 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛА ПЕЕВА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904” И ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВИ КАНЯТ НА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ  97 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛА ПЕЕВА

 

На 15.03.2019г  /петък/:

 • 17.00ч.  – Поднасяне цветя на паметника на Вела в кв.Каменица
 • 17.30ч.– Тържествен концерт в Зала№2 на НЧ”В.Левски-1904”

                              ЗАПОВЯДАЙТЕ !


ОТКРИВА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019г.

0 коментара
ОТКРИВА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019г.

   НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД

                                         ОТКРИВА

ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019г  И НАБИРА УЧАСТНИЦИ В СЛЕДНИТЕ ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ:

 1. ПДЮАНПТ „ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ”:
 • Подготвителна група танцов състав – І – ІV  кл.
 • Средна група –          ІV – VІІІ кл.
 • Основен състав –    VІІІ – ХІІ  кл.
 • Народен хор –      І – VІІІ кл.
 1. МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАМЕНИЦА
 • Певци и инструменталисти /мъже/
 1. ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ:
 • Момичета и момчета –  І-ви – VІІ-ми клас

               Записване – в  канцеларията на  читалището всеки работен ден.

         Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград уведомява всички ръководители и участници  в любителските състави, че официалното откриване на творческия сезон ще се състои на  1 октомври /понеделник/, от 17.00ч в Зала№2 на читалището.

                                                       ОЧАКВАМЕ ВИ !


Годишното отчетно събрание

0 коментара
Годишното отчетно събрание

     На 20 април, от 17.30ч в Зала№2 на Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград се проведе Годишното отчетно събрание на читалището при дневен ред:
1. Отчет за дейността на НЧ”В.Левски-1904” за 2017г.
2. Отчет по изпълнение на бюджета за 2017г.
3. Приемане бюджета за 2018 г.
Във връзка с ГЛАВА ТРЕТА , чл.11, т.1 от Устава на НЧ”В.Левски-1904” и Заповед №5 / 3.08.2016г, както и Решение на Читалищното настоятелство с Протокол№8 / 23.02.2018г, председателят Никола Делиев съобщи за прекратяване членството на читалищни членове, невнасяли повече от една година чл. внос.
Предложи се първа и втора точка да се представят заедно и след това да се обсъдят.
Никола Делиев запозна членовете на читалището с осъществената съгласно приетия културен план и програма за развитие на читалищната дейност през 2017 година., с работата на любителските състави – ПДЮАНПТ”Здравче-венче”, Група за стари градски песни „Вела”, Мъжка фолклорна група „Каменица”, Детска театрална студия., с библиотечната , проучвателската и дарителска дейност. Представи и етапите по които се реализира проекта за геотермално отопление на читалището.
Събранието прие и одобри с гласуване точките от дневния ред.
Действителните членове на Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград с голям интерес следят работата в читалището. Те са съпричастни към неговата многообразна дейност и се включват активно в неговите мероприятия.
Благодарим им от сърце !
Да си пожелаем още по-успешен и ползотворен творчески сезон !


Шин Бу-нам в община Велинград

0 коментара
Шин Бу-нам в община Велинград

     На 20 ноември, Мъжка фолклорна група „Каменица” и деца от ПДЮАНПТ ”Здравче-венче” взеха участие  в посрещането на Извънредния и Пълномощен  Посланик на Република Корея – Шин Бу-нам в община Велинград.


НОВ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

0 коментара
НОВ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД,

кв. Каменица

ОТКРИВА НОВИЯТ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН И НАБИРА УЧАСТНИЦИ КАКТО СЛЕДВА:

За  Представителен Детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци „Здравче-венче”:

 • Подготвителна група танцов състав- І – ІV кл.
 • Средна група танцов състав –  V – VІІІ кл.
 • Основен танцов състав                      – VІІІ – ХІІ кл.
 • Народно пеене /момичета и момчета/ – І – ХІІ кл.

Мъжка фолклорна група:

 • Певци и инструменталисти – мъже над 18 г.

Театрална студия

За повече информация на тел: 0359 5-16-41 или на място в канцеларията на читалището.

НЧ”В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД КАНИ СВОИТЕ САМОДЕЙЦИ НА ОТКРИВАНЕТО – НА  2 ОКТОМВРИ /понеделник/, ОТ 17.00ч, В ЗАЛА№2 НА ЧИТАЛИЩЕТО.


« Предишни новини