КОНТАКТИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1904” – ВЕЛИНГРАД

кв. КАМЕНИЦА, бул.”Съединение” 181

тел/факс: 0359 5-16-41

библиотека: 0359 5-16-31

onch_v.levski_velingrad@abv.bg

Председател: Никола Делиев

Секретар: Илияна Капсъзова

Код:
14 + 1 =