НАСТОЯТЕЛСТВО

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  НА НЧ”В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД

            ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО:
1. НИКОЛА ДЕЛИЕВ – Председател 
2. инжМАРИЯ МАТЕВА     член                   
3. ГЕОРГИ КУМАНОВ      – член
4. МАРИЯ КУТРЯНСКА    – член
5. НАДЯ ВЪРГОВА            – член
6. МАРИЯНА БАЙЛОВА   – член
7. ОТЕЦ СТОИЛ ЛАЗАРОВ    – член
 
              ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ:
 
1. АНКА ПОПОВА – Председател 
2. АННА ПЕЩЕРСКА  – член
3. ГЕРГАНА ИЛИЕВА  – член