Съобщение

0 коментара
Съобщение

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

ДО 15 март,2020г,   В ЧИТАЛИЩЕТО НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ  ЕЖЕСЕДМИЧНИТЕ РЕПЕТИЦИИ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ СЪСТАВИ.

ОТЛАГАТ СЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК И ВСИЧКИ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ МАСОВ ХАРАКТЕР. /театри,спектакли,концерти,събрания/

БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ.