НА ВНИМАНИЕТО НА РЕДОВНИТЕ НИ ЧИТАТЕЛИ

0 коментара
НА ВНИМАНИЕТО НА РЕДОВНИТЕ НИ ЧИТАТЕЛИ

Библиотека „В.Левски” увеличи книжният си

 

фонд като  закупи 100 нови заглавия на

 

стойност 800лв., които включват българска,

 

чужда и детска художествена литература.