Нови инициативи на НЧ „Васил Левски 1904“, Велинград

0 коментара
Нови инициативи на НЧ „Васил Левски 1904“, Велинград

     В годината на 70 годишнината от образуването на Велинград, в Читалище „Васил Левски“ в Каменица бяха монтирани юбилейни табла на: Кметовете  от 1948 до 2018 год., на удостоените със званието “Почетен гражданин“ на  Велинград и на кметовете на с. Каменица до 1948год.

     В библиотеката бяха открити 3 паметни табла за поетите: Ангел Горанов, Пею Пеев и Иван Цопанов. До тях са поставени издадените и намиращите се в библиотеката книги.

         Каним всички членове на читалището да посетят библиотеката и се запознаят с новите книги!

       Продължава инвентаризацията на книжния фонд. Библиотеката предлага на цена от 1 лев от заделените за отчисляване здрави и годни за четене книги!

       Георги Пашов ( почетен председател на читалището) и Иван Цопанов – каменски поет, живущ в Пловдив, навършват 90 години. Читалищното ръководство ги поздравява с този юбилей, като им желае здраве и спокойни старини!!!

Никола Делиев