ОТКРИВА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019г.

0 коментара
ОТКРИВА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019г.

   НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД

                                         ОТКРИВА

ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019г  И НАБИРА УЧАСТНИЦИ В СЛЕДНИТЕ ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ:

  1. ПДЮАНПТ „ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ”:
  • Подготвителна група танцов състав – І – ІV  кл.
  • Средна група –          ІV – VІІІ кл.
  • Основен състав –    VІІІ – ХІІ  кл.
  • Народен хор –      І – VІІІ кл.
  1. МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАМЕНИЦА
  • Певци и инструменталисти /мъже/
  1. ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ:
  • Момичета и момчета –  І-ви – VІІ-ми клас

               Записване – в  канцеларията на  читалището всеки работен ден.

         Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград уведомява всички ръководители и участници  в любителските състави, че официалното откриване на творческия сезон ще се състои на  1 октомври /понеделник/, от 17.00ч в Зала№2 на читалището.

                                                       ОЧАКВАМЕ ВИ !