Коледен концерт на читалището

0 коментара
Коледен концерт на читалището

Най-активни читатели за 2019г:
– Радослав Николов Русев – ІІ кл от ОУ “Хр.Ботев”-Велинград
– Екатерина Здравкова Бирова


Заповядайте на театър “Маршрутка”

0 коментара
Заповядайте на театър “Маршрутка”

Заповядайте на 14.01.2020 г. от 19.00 ч

НЧ “Васил Левски-1904” кв. Каменица
билети на тел.0889447834 и в читалището

    Пътуването с Маршрутка не е пътуване, а валс за сетивата, произведение на изкуството, сълзотворен сюжет за кино или театър. То няма нищо общо с пътя, с някаква крайна точка. То е абсурд в абсурда, задръстване в задръстването, кикот в сълзата. То е безцеремонна траектория на живеенето ни, каймак на общественото, тотална анатомия на днес. То няма нищо общо с градския транспорт.

     Пътуването с Маршрутка е върховен миг. И всеки, които не е участвал в него, изобщо не се е раждал. То е като азбука на последните години, като евъргрийн на бъдещето. То е исторически акт.

Елин Рахнев

Актьорски състав

  • Тончо Токмакчиев
  • Мария Статулова
  • Катерина Евро
  • Диян Мачев
  • Кирил Ефремов
  • Стефан Денолюбов
  • Богдан Казанджиев


Представяне книгата

0 коментара
Представяне книгата

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ”В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД

Ви кани на

Представяне книгата на Елена Хайтова „Орли от пламък”, по – случай  100г от рождението на Николай Хайтов.

На 10.12.2019г /вт./, от 16.00ч, в Зала №2 на читалището.


КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

0 коментара
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД

 ВИ КАНИ НА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

  С УЧАСТИЕТО НА ПДЮАНПТ”ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ”,  ГРУПА  ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ВЕЛА”,   МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАМЕНИЦА” И  ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ.

На 19 декември, от 17.30 ч, в  Зала№2 на читалището

                                       ЗАПОВЯДАЙТЕ !


ОБЯВА

0 коментара
ОБЯВА

    НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-  1904”-ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЯВА   

1 свободно  работно място за длъжността „ОГНЯР”.

Изисквания:    Удостоверение за правоспособност.

Срок  за подаване на заявление  – до 5.12.2019г  в  канцеларията на читалището.

         Справки: тел  0359 51641


Кметът Костадин Коев преряза лентата за геотермалното отопление на читалището

0 коментара
Кметът Костадин Коев преряза лентата  за геотермалното отопление на читалището

    На 25 октомври, от 11.30ч  Кметът Костадин Коев преряза лентата  за геотермалното отопление на читалището.

     На церемонията присъстваха  представители на културни институции от града и участници в любителските ни състави.


ПОКАНА

0 коментара
ПОКАНА

    На основание чл.15, ал.1 от ЗНЧ ,  Устава на Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград и решение на ЧН с Протокол№16 / 2.07.2019г,

     Читалищното настоятелство свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на 11. Х.2019г /петък/, от 17.30ч в Зала№1 на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград при следния дневен ред:

1.Утвърждаване на ГДД и ГФО за 2017 година.

2.Утвърждаване на ГДД и ГФО за 2018 година.

3.Приемане отчет за дейността на читалището за периода 2017-2019г.

                                                              Докл. Председателя

4.Приемане  финансов отчет на читалището за периода      2017-2019г.

                                                              Докл. Председателя на Проверителна комисия

5.Избор на   Председател, Читалищно настоятелство  и Проверителна комисия.

6.Увеличение размера на членския внос, считано от 01.01.2020 г.

Забележка:  При липса на кворум, събранието ще се отложи с един час, след което ще се смята за законно, ако на него присъстват не по-малко от  1/3 от членовете  /  съгласно чл.15.ал.1 от ЗНЧ/


« Предишни новини Следващи новини »