ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

0 коментара
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Читалищното настоятелство на Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград, на основание чл.15 /1/ от ЗНЧ,

 

СВИКВА:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на   23.03.2021г./вторник/,   от 17.00ч  в Зала №1

 

при следния дневен ред:

  1. Годишен доклад за дейността /ГДД/ на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград за 2020 г.

                                                Докл. Председателя

  1. Годишен финансов отчет /ГФО/ на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград за 2020г.

                                                      Докл.Председателя на ПК

  1. Приемане бюджет на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград за 2021г

                                                Докл.Председателя на ПК

 

     При липса на кворум, отчетното събрание ще се проведе с 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

     НЧ ”В.Левски-1904” – Велинград уведомява всички свои читалищни членове ,че събранието  ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за сигурност.

     В читалищната сграда се влиза с предпазна маска.

 


148 години от гибелта на Васил Левски

0 коментара
148 години от гибелта на Васил Левски

Възпоменателно поклонение пред паметта на Апостола с участието на ГСГП “Вела”, МФГ “Каменица” и народен хор при ДЮАНПТ “Здравче-венче” при НЧ “Васил Левски-1904”


ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

0 коментара
ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

Уведомяваме Ви, че считано от 02.02.2021г., при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки

са подновени заниманията на творческите колективи при НЧ „Васил Левски-1904”.

Заповядайте!


Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

0 коментара
Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

     Новите книги закупени по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020г., на стойност 4 715.24лв., са обработени и могат да се ползват от читателите на библиотеката, заповядайте!


Най-активен читател

0 коментара
Най-активен читател

Библиотека “Васил Левски” награждава като за 2020г.

Цветана Петрова Апостолова и Гергана Илиева Благоева.


Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

0 коментара
Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

През м. октомври 2020г  Министерство на културата обяви резултатите от втората сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

По тази програма нашата библиотека отново   получи финансова подкрепа за обновяване на книжния фонд.

Отпуснатите  средства са на стойност 4 714 лв.

Освен този проект,  през 2019г. бяха спечелени още два на стойност 2 500 лв.


Празник на смокинята

0 коментара
Празник на смокинята

На 20 септември , Мъжка фолклорна група „Каменица” с рък. Атанас Чупов  взе участие в традиционния „Празник на смокинята” –  с.Ветрен дол.

Групата бе отличена с плакет и грамота за участие.

На 25 септември  участие взе  народния хор при ПДЮАНПТ „Здравче-венче” с рък. Мая Ангелова  в  съвместен концерт  организиран от  

ЦПЛР – Обединен детски комплекс-Велинград на пл.”Н.Гяуров”.


« Предишни новини Следващи новини »