ИСТОРИЯ

Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград – Носител на Орден “Кирил и Методий” І ст. е създадено на 4.12.1904г.

     Свещеник Илия Попатанасов /поп Топорчо/, съобщава на богомолците, че след черковната служба в Румелийското класно училище ще се проведе събрание за основаване на читалище в с. Каменица /сега квартал на Велинград/.

     На събранието присъстват 50 души, които приемат устав и избират ръководство: Ангел Петричев – председател, Христо Захов – подпредседател, Ямаков-секретар, Георги Дамянов-касиер, Христо Масларов-библиотекар. Новосъздаденото читалище се наименова „Свещеник Методий Драгинов”.

Запазен е първият учредителен протокол от това събитие.

     Дейността на читалището се води в клуба на първото дружество за просвета „Синапово зрънце” в къщата на учителя Георги Илинов / до сегашната сграда на „Арабчал”/. По-късно  наема две стаи в къщата на Петър Ст.Мандилов /срещу църквата/, където работи до 1911г. Тогава читалищното настоятелство купува парцела и старата сграда на Елин Пещерски. Раздават се книги,четат се първите вестници и списания, получавани в Чепинско.

През 1905г е открита първата читалня с водосвет.

През 1909г  се създава първата музейна сбирка.

През 1927г се  чува гласът на света от първото радио, подарено на читалището от Славчо Илинов, Тодор Ив. Ямаков и Димитър Папарков.

През 1938г  е започнат строежа на новата читалищна сграда, която тържествено е открита на 1.02 1941г с  примиера на драмата „Иванко”от Васил Друмев.

През 1955-57г се пристроява библиотека,лекционна зала и  сладкарница.

     По това време са поставени над 50 театрални постановки, в които активно участват учителите на Каменица. Читалището създава свой духов оркестър,смесен хор, танцова трупа, прожектират се филми. Главно чрез читалището, от началото на века навлиза културата под най-различни форми. Постоянно действа народен университет, в който се изнасят беседи, лекции, провеждат се дискусии по различни проблеми,касаещи населението – за това как да се обработва земята и получават по-високи добиви, за  пчеларство, лозарство, овощарство, здравеопазване, трезвеност, и се стигне до бурни политически дебати.

Художествената самодейност и библиотеката са в основата на читалищната дейност.

Десетки каменчани след работа и в почивните дни пълнят залите на читалището.

     От тук започва професионалния си път народната певица Малина Богоева. В салона се чува гласът на Тодор Павлов, Валери Петров, Яко Молхов, Георги Стоянов-Бигор, Николай Хайтов, Стоян Михайлов, проф. Андрей Пантев и мн.др.

    Съхраненият бит и душевност, местните песни и танци, традиции и обичаи, народните носии, са принос на всички преминали през читалището.

Днес,  НЧ”В.Левски-1904” е отворило врати за всички поколения.

   Това е мястото, където човек може да се отърси от шумното и забързано ежедневие, да обмени мисли с други хора, да прочете интересна книга, да посети концерт или театър.

    Читалището ни разполага с модерна материална база,офис-техника,,интернет, просторни зали за репетиции и изяви на любителските ни състави.

Зала №1 /голяма/ предоставя  320 места, както  и две камерни зали с  по 100 места.

Библиотеката има книжен фонд 45 000 тома литература, компютърна зала ,интернет.

Читалището разполага с богат архив, който старателно се съхранява.

Занимаваме се с проучвателска и събирателна дейност.

Реализирали сме  7 проекта.

     В момента функционират 4 любителски състава – ДЮАНПТ”Здравче-венче”, който през м.октомври 2014г навършва 25 години от създаването си – с безброй концерти и отличия  у нас и в чужбина, Мъжка фолклорна група , Група за стари градски песни „Вела”, и състав за народни обичаи.

     От  най-малкият  самодеец – на 5 годинки, до най-стария – на 80, стои трудът на няколко поколения наши самодейци.

    Всяка вечер, прозорците на читалището светят до късно.Залите се огласят от песни и танци.   Така е било  преди 110 години… Така и ще бъде.