БИБЛИОТЕКА

     Най-активни читатели за 2018г.:
-Мария Милушева /за възрастни/ и
-Анелия Джунева / за учащи/ – VІ кл. ОУ “Хр.Ботев”

Библиотеката играе важна роля за изграждането на представата, че Читалището е културен институт и център не само за естетическо общуване, но и хранилище на знанието.
1.История
     Още преди 1900г. библиотеката се  помещава в приземния етаж в къщата на Георги Илинов . В нея се изнасят  серия от лекции по научно-популярни въпроси за: живота на пчелите, възпитанието, как да отгледаме животните и др.
В началото по празниците хората са дарявали средства за закупуване на книги.
—   Малката, но ценна библиотека, на основания през 1902г. социалистически кръжок “Синапово зрънце”, се влива  и става основата на новосъздадената Читалищна библиотека.
—    През 1927г. най-слабото място в работата на  Читалището е била  Библиотеката с много малък книжен фонд. По това време се закупуват книги на най-големите наши класици- Вазов, Йовков, Елин Пелин , Ал.Константинов и др. Голяма  помощ на Библиотеката оказва книговезеца Паскал Астарджиев от Пазарджик, който дава отлично качество на книгите, запазени и до днес.
         Библиотечната работа се утежнява от липсата на помещения. През 1957г. започва строежа на ІІ етаж – Читалищна библиотека и Лекционна зала. След обзавеждането  и откриването на новопостроената библиотека библиотечната работа прави голям скок за свободен достъп на читателите.
В края на 1976г. започва преустройство и реконструкция на библиотеката, чийто план е предложен от  Здравко Дафинов – методист към НБ”Кирил и Методий”, гр. София.

2.Библиотеката днес

 

Картина1
Картина2
Картина22
.
.
       Днес Библиотека “ В.Левски “ е  най-голямата по площ читалищна библиотека в района. Разположена е  на 220 кв.м. и се състои от 5 помещения: приемна-читалня; заемна за възрастни; заемна за деца и  две книгохранилища.

 

Картина4 Картина5 Картина6
  .
.
.
.
.
.
     До 2011г. БФ  възлиза на 40 283 библиотечни регистрационни единици.За последните  години трайно се запази и утвърди тенденцията той да бъде попълван по метода на дарителството.За голяма радост на читателите, благодарение на спечелени проекти за финансова подкрепа на библиотеките, организирани от МК през 2006, 2007, 2008, 2012г. са закупени многобройни новоизлезли книги.Библиотеката обслужва разнороден по състав и предпочитание на търсената литература читатели- над 600 годишно,като работи и с читатели от съседните квартали и околни села, потърсили справка по дадена тема, реферат и др.
Библиотеката участва в организирането на срещи- разговори с творци и обсъждането на техните творби. Редовно  отбелязва бележити дати и събития чрез изготвяне на  изложби и витрини от книги.

 

 

Картина8 Картина9 Картина10

 .

.

 .

.

   Благодарение на Програма “Глоб@лни библиотеки-България” в бъдеще библиотеката ще работи за преодоляване  разликата в информираността на читателите, чрез осигуряване на публичен и безплатен достъп до информация в глобалната мрежа.

 

Картина222 Картина2222