Най-активен читател

       Картина26 За трета поредна година продължи и традицията да бъдат награждавани и най-активните читатели за изминалата година в 2 възрастови групи.
През всички тези години просветно – информационната дейност на библиотеката е показател за добрия й статус в културния живот на Велинград.
       Истинските и реални, а вече и виртуални библиотеки,  имат своето място в съвременното ни общество.Картина27