Конкурс за рисунка

    През  изминалата година библиотеката организира конкурс за най- добра рисунка на теми : “Моят любим приказен герой” и “Коледен ден”. Журито в състав : худ. Заварин Веселинов, Йонка Банева и Нина Захова присъди 3 първи и 1 поощрителна награди.