ПДЮАНПТ “Здравче – Венче” отново на върха в 18-ти “Черноморски събор – Евро Фолк 2021”

0 коментара
ПДЮАНПТ “Здравче – Венче” отново на върха в 18-ти “Черноморски събор – Евро Фолк 2021”
ПДЮАНПТ “Здравче – Венче” отново на върха в 18-ти “Черноморски събор – Евро Фолк 2021”
🏅ПЪРВА НАГРАДА – ЗЛАТЕН ОРФЕЙ
🏅ЛАУРЕАТ ПЪРВА СТЕПЕН
🏅НОСИТЕЛ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК
🏅ГРАМОТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИЯ ПРИНОС ПРИ СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИОННИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
🏅ГРАМОТА “ИЛИЯН Д. НИКОЛОВ ” ЗА ОСЪЩЕСТВЕНА ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА
🏅ПРЕПОРЪКА ЗА УЧАСТИЕ В СВЕТОВНИЯ ШАМПИОНАТ ПО ФОЛКЛОР “WORLD FOLK”