Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

0 коментара
Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

     Новите книги закупени по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020г., на стойност 4 715.24лв., са обработени и могат да се ползват от читателите на библиотеката, заповядайте!