Видео материали, изработени по проект „Подобряване организационната устойчивост на НЧ “Отец Паисий – 1893” чрез внедряване на нови технологии и обучение на персонала” по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.