Последна дата на Общо събрание на редовните членове на читалището:

Извънредно отчетно-изборно събрание, проведено на 29.05.2018г.