.Читалищно настоятелство: 

 • Силвена Байракова – Председател
 • Ангел Манолов
 • Александър Кочев
 • Люба Сергева
 • Жасмина Гладийска
 • Милияна Шулева
 • Николай Делиев
 • Пламен Мавров
 • Сталинка Пещерска

Проверителна Комисия:

 • Ирина Масларова – Гечева
 • Георги Паризов
 • Атанаска Геджева