През сезон 2019/2020 г. театралният колектив продължи работа с режисьора Гаро Ашикян, завършил Академия за музикално и танцово изкуство в Пловдив, специалност композиция в класа на проф. Иван Спасов и режисура в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” при проф. Пламен Марков. 

 Репетициите на състава започнаха регулярно, но бяха прекъснати от обявената извънредна обстановка в страната. Тъй като самодейците от работят съвместно твърде кратък период, това макар и временно преустановяване на художествената самодейност, имаше силно негативно въздействие. През пролетта и лятото бяха направени опити режисьорът да поднови репетиционния процес със самодейците, но поради негови неотложни ангажименти, това не се случи.

   Дългото прекъсване на работата на самодейния състав наложи да бъдат потърсени други възможности. От есента ръководството на театралната трупа бе поето от Николай – Ташев. Роден е в гр. Велинград. След средното си образование завършва библиотечния институт – София и УНСС – маркетинг, а през 2007 г. НАТФИЗ “Кръстю Сарафов” – театрална и шоу режисура. Създава МИМ Арт театър с глухи актьори. Работил е в Общински Театър – Перник.

Изготвил:

д-р Силвена Байракова – Председател на НЧ “Отец Паисий – 1893”