В началото на творческия сезон дейностите се осъществяваха съгласно заложения в проектното предложение план. Беше сформиран екип, бяха подбрани деца за две театрални трупи и репетициите се реализираха по график. В първото тримесечие участниците в школата се опознаваха, работиха основно за дикция и правоговор, изработваха оригами, представяха гатанки и др. творчески задачи. През този етап се срещнаха лично с актьори професионалисти от Драматично-куклен театър „Константин Величков“ при тяхно гостуване на читалищната сцена. Техният краен продукт от първото тримесечие бе представен в рамките на голям коледен концерт заедно с други детски читалищни формации. Специалният гост на събитието, бате Енчо, допринесе за емоцията не само на публиката, но и на самите участници. Децата от театралната школа бяха изключително впечатлени от запознанството и от опита да споделят сцената с една истинска звезда.

    Второто тримесечие на проекта започна по план и с подбор на подходящ репертоар за втората продукция. Започна с четене на маса на редица басни и анализ на характерите и героите. За съжаление ситуацията през месец март 2020 г., която продължи повече, отколкото първоначално очаквахме, затрудни протичането на дейностите по предложения в проектното предложение план. Ръководителите на групите положиха всички усилия да поддържат контакт с децата, но онлайн обучението в училище допълнително утежни ситуацията. След одобрението на НФК срокът на проекта беше удължен. С настъпването на топлите месеци, когато децата приключиха с учебния материал и се оказаха с повече свободно време, родителите и ръководителите подеха инициативата заниманията в школата по проекта да продължат. Въпреки че е нетипично за читалищните формации да развиват своята дейност през летните месеци и през ученическата ваканция, се прецени като рисково да се разчита на обичайния режим на работа през есента и зимата.

  След направен анализ на ситуацията с ръководителите на школата, се взе решение да се избере сценарий от две части за следващата постановка, за да се прояви готовност за по-голяма гъвкавост спрямо репетиционния процес и епидемиологичната обстановка. Усилените репетиции през лятото и началото на есента бяха правилният избор проектът да се осъществи докрай. По подбора на текст взеха участие и самите деца, което допринесе за тяхната мотивация. Спряха се на сериозно предизвикателство и по-сложен сценарий от първоначално обсъжданите, но водеща беше идеята да останат ангажирани и с енергия и любопитство да продължат с репетиции през лятото.

  Репетиционният процес беше регулярен и ползотворен. Премиерата на спектакъла премина успешно. За съжаление обаче след нейното представяне последва ново затягане на мерките с цел предпазване здравето на хората в условията на Ковид-19.

  Като успешна може да се отчете работата по иновативните елементи, които бяха интегрирани в спектаклите. Участниците в проекта като проявиха любопитство и натрупаха опит при взаимодействие с публиката. Техническите възможности, модерните елементи, с които се експериментираше, се оказаха изключително ценни за формиране на тяхното разбиране за театралното изкуство като особен вид общуване с автентична аура и неповторимост.

  Като цяло замислените дейности бяха осъществени, но във времето се случиха по различен от първоначално предвидения начин. Въпреки неочакваните предизвикателства, проектът беше ползотворен и неговите цели бяха изцяло постигнати.

   Важен резултат е установяването на школата като част от дейността на читалището. Проектът ни даде възможност да заложим една добра основа и да придобием практически опит в ново направление, тъй като до момента към читалището подобна школа не е била развивана. Цялостната работа и дейностите допринесоха за ревизиране мениджмънта на читалището, самоанализ и корекция на част от традиционно планираните инициативи. В технологично отношение също имаше предизвикателства, но това разви вътрешния организационен капацитет. Проектът ни позволи да не изоставаме от новите тенденции и да съумеем да привличаме деца и младежи от едно ново и различно поколение, което приема техническите средства за даденост и много по-смело борави с тях.

Изготвил:

д-р Силвена Байракова – Председател на НЧ “Отец Паисий – 1893”