Школата по пиано съществува с кратки прекъсвания от 1947 година. От 1971 до творческия сезон 2018/2019 г. преподавател бе Стоянка Енчева, а от творчески сезон 2019/2020 г. нейното място бе заето от г-жа Светла Аврамова. 

   Обучението продължава да се провежда индивидуално. Всеки ученик има 2 урока по 45 минути седмично. Учениците са на възраст от 5 до 18 години. 

    На 7-ми март 2020 година бе реализирана съвместна продукция с школата по духови инструменти в Кафе-клуб “Читалнята”. Участваха Стоян Гардански, Мария Терзиева, Димитър Попчев и Ангел Попчев. За краткото време, за което се подготвиха, всички деца показаха отличен резултат. След тази успешна и вълнуваща инициатива, поради извънредната пандемична обстановка в страната, репетиционният процес бе прекъсван неколкократно. Традиционно всяка учебна година завършва с годишен изпит пред комисия от преподаватели и публичен концерт на сцената на читалището, но през този творчески сезон годиша продукция не се реализира. Необходимо е да се отбележи, че не всички обучаващи се разполагат с пиано в домашни условия, което възпрепятства континуитета в практическата работа. Така поради невъзможността да се работи регулярно, обучението и подготовката на децата бяха безпрецедентно възпрепятствани.

  Въпреки трудностите през творчески сезон 2019/2020 г. преподавателката г-жа Светла Аврамова полага изключително съвестно и всеотдайно усилия възпитаниците й да получат най-добрата подготовка в тези необичайни условия на работа.

Изготвил:

д-р Силвена Байракова – Председател на НЧ “Отец Паисий – 1893”