Народно читалище „Отец Паисий – 1893” инвестира средства и усилия в менажирането и развитието на дългогодишната Музикална школа към Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”. Школа, с която малко оркестри могат да се похвалят. Успешната работа на школата е гаранция за неговото бъдеще и развитие в съвременността, когато все по-трудно се намират средства, а конкуренцията при привличането на е деца все по-голяма. 

  Въпреки предизвикателствата през 2019/2020 г. Музикалната школа възроди своята активна дейност и получи подкрепа от преподавателите по инструменти, които са сред ярките инструменталисти и професионалисти в българските музикални среди. 

    Класът по ниски медни се ръководи от г-н Цветан Троянски, класът по кларинети – от г-н Михаил Михайлов, който след продължително отсъствие на г-н Коцо Василев, се наложи да поеме и децата, които се обучаваха в класовете по обой и саксофон. Класът по флейти се ръководи от г-жа Анжела Комсийска, като традиционно интересът към този инструмент е много висок, поради което и обучаващите се са най-многобройни. Сформираният екип е изключително силен и като успех може да се отчете, че вече няколко от децата успяха да преминат в състава на представителния оркестър.

   На 7-ми март 2020 г. в Кафе-клуб “Читалнята” бе разлизирана съвместна музикална продукция с школата по пиано към Читалището. Публиката беше многобройна, а за много от децата това беше първа изява пред толкова широка аудитория. Срещата бе много емоционална, а малките инструменталисти се представиха блестящо. За съжаление планираните инициативи и пролетния лагер-школа, за който имахме организационна готовност, не бяха осъществени, поради Ковид-19.

  Репетиционният процес през 2020 г. беше прекъсван от извънредната епидемична обстановка в страната, но благодарение на усилията на преподавателите и осъществяването и на дистанционни уроци, обучаващите се в школата успяха да напреднат и да развият съществено музикалния си талант. 

   На 20.10.2020г. в Кафе-клуб “Читалнята” при НЧ “Отец Паисий – 1893” бе представена изложба под надслов “ДНИ НА РОДОЛЮБИЕТО”, реализирана по проект “35-ти юбилеен конгрес на Съюз на народните читалища и 30 години от възстановяването му”, финансиран от Министерство на културата. За тържествеността на официалното откриване допринесе представянето на тримата кларинетисти с ръководител г-н Михаил Михайлов – Станислав Пещерски, Красигор Филипов и Никола Янушев. 

   Важно събитие, което подпомогна Музикалната школа и мажоретния състав в дейността им, бе реализираният през лятото лагер-школа. Ръководството на Читалището отчита като добра практика тази инициатива, поради което акцентира на необходимостта да се търси и нужното финансиране за осъществяването на поне един творчески лагер годишно.

   Друго предизвикателство пред работата на Музикалната школа е липсата на качествени инструменти. Всяка година се полагат усилия за ремонт и профилактика, но е належащо в бюджета да бъдат заложени средства за закупуването на нови с учебна цел.

Изготвил:

д-р Силвена Байракова – Председател на НЧ “Отец Паисий – 1893”