На 20.10.2020г. в Кафе-клуб “Читалнята” при НЧ “Отец Паисий – 1893” бе представена изложба под надслов “ДНИ НА РОДОЛЮБИЕТО”, реализирана по проект “35-ти юбилеен конгрес на Съюз на народните читалища и 30 години от възстановяването му”, финансиран от Министерство на културата.
  Изложбата представя авторитети и личности от сферата на културата и читалищното дело, които са били председатели на Съюза на народните читалища от основаването му през 1911 г. до наши дни.
   Велинград е първото място, на което пътуващата изложба бе експонирана. След краткото гостуване, тя беше предоставена на друго читалище в страната, което ще я презентира и на свой ред ще я предаде, за да се достигне до повече точки на страната и до по-широка аудитория.
————————————————————————————————————————————————————————————————————