Годишната продукция на класа по пиано на Стоянка Енчева за пореден път доказа качество и демонстрира всеотдайност. Под пръстите на малките пианисти звучеше не просто музика, а високо художествено изкуство в неговата автентичност на сцената – изкуство, лишено от его, парадност и фалш. Като в херметически затворен свят, в читалищния салон цареше уютът на детската душа. Надежда. Гордост и благодарност за положените усилия. Искрица надежда за утрешния ден. Когато може би… вероятно… изкуството няма просто да се продава и потребява, а ще се завърне към неговото поизгубено начало – кàтарзис. Умението да съ-преживяваш, което, от своя страна, е свързано с едно дефицитно качество в днешния ден – морал!

          Благодарим Ви, родители!

         Благодарим Ви, деца!

           Благодарим на дългогодишния преподавател по пиано г-жа Стоянка Енчева!

DSC_2932 DSC_2935 DSC_2938 DSC_2941 DSC_2944 DSC_2959 DSC_2955 DSC_2953 DSC_2949 DSC_2945