default logo

За нас

    ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905” е основано през 1905г. под името „Искра”. Основатели и първи ръководители са Филип Главеев, Мойсей Праматаров, Миладин Досев, Иван Ищев, поп Атанас Праматаров и др. Дейността му тогава се изразява в просветно-агитационни функции, изнасят се малки програми по празници и пиеси в салона на училището.

    На 24 май 1925г., след 20-годишно прекъсване на дейността, читалищни дейци се събират и преосновават читалището под името „Кирил и Методий”. От тази година започва пълноценният живот на читалището. Изнасят се беседи, сказки, представления.

   В периода 1930-1932г. заедно с Кооперация „Пробуда” е построена читалищната сграда, която днес е неизползваема. Днес  читалището се помещава в Зала „Знаме на мира” (общинска сграда).

  Към настоящия момент в читалището има библиотека, глобални библиотеки, Фолклорен ансамбъл за народни песни и танци „Чепино” със следните звена: Мъжка фолклорна група, Женски народен хор, Танцов състав и Оркестър; Детски фолклорен ансамбъл „Чепинче” със звена: Детски народен хор, Танцов състав и Оркестър; Театрална трупа „Чепинче”, Школа по китара и тамбура.

За контакти: 0359 53260;     0885898185