default logo

Фолклорен ансамбъл за народни песни и танци „ Чепино”

    Фолклорния ансамбъл за народни песни и танци „ Чепино” е създаден през 1953г. при ОНЧ „Св.Св.Кирил и Мeтодий”с ръководител Димитър Ст.  Ганев.

    Неговата основна задача е да проучва съхранява и разпространява българския фолклор.

    Богатият му и разнообразен репертоар включва песни и танци от различни фолклорни  области на България.

    Ансамбълът се гордее с успешни изяви в страната и чужбина-Германия Сърбия Македония Русия Гърция Франция.

    Автентичността на изпълнителското му изкуство и разнообразна програма прави ансамбъл „Чепино” обичан и популярен сред любителите на народното творчество.

Главен художествен ръководител и хореограф: Боян Байраков

Ръководител на женски хор: Ели Саздова

Ръководител мъжка фолклорна група: Георги Василев

Ръководител оркестър: Иван  Пещерски