default logo

История

chitalishte1     Годините 1925 – 1926 са изпълнени с активна културно-просветна дейност. Библиотеката е имала над 1000 тома, които за времето си са били голямо богатство.  Читалището има проблем помещава се в една училищна стая.

     Инициативен комитет, заедно с цялото население на селото и подкрепата на кооперация “Пробуда”, подемат тежката задача да се построи читалищна сграда.  Основният камък е положен на 19.08.1928г., а сградата е завършена през 1933г. Дейността на читалището се разраства благодарение на неуморната работа на Ангел Масларов и Петър Попатанасов.

   Библиотечният фонд се увеличава и достига около 3200 тома. През 1939г. с дарения на чепинци са закупени инструменти за духовата музка и диригент на оркестъра става Нено Парапулов. Той създава същата година и първия забавен оркестър.

       През 1944 г. председател става изявения читалищен деятел Коста Костичков, а секретар Вера Петрова.

      През 1953г. е създаден и фолклорния състав с ръководител Димитър Ганев. На 24.05.1955г. читалището е обявено за образцово. Оттогава, независимо от политическите и икономическите промени, които настъпват в страната, през цялата си история читалището е оставало вярно на своята културно-просветна и народополезна мисия.

orkestar

     Днес то е основната културно-просветна институция в кв. Чепино, която с работата си и богати традиции отстоява своето място в ежедневието на чепинци.

     Неговите основни дейности фолклорен ансамбъл “Чепино”, детски ансамбъл “Чепинче” и библиотека, която разполага с над 35000 тома и повече от 100 постоянни читатели годишно са доказателство за упорития труд на читалищните дейци, за тяхната любов и всеотдайност към род и традиции. Затова през тези над 100 години Образцово народно читалище “Св. св. Кирил и Методий” е място за среща между поколенията, поддържащи жива искрата от онази магическа спойка, съхранила българщината във времето.