Архив на публикациите

­

    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ “Отец Паисий – 1893” – Велинград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. Всички снимки и текстове са собственост на НЧ “Отец Паисий – 1893” освен, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на авторите. Всички права запазени. 

Добре дошли в сайта на Народно читалище „Отец Паисий – 1893” – Велинград!

„ …..Днес читалище „Отец Паисий” във Велинград е крупен фактор в живота на града, могъщ лост в неговия всестранен напредък, с разкошен собствен дом, с театрален салон-модерно обзаведен, два други салона, библиотечна стая , читалня, казина, кино-кабина и други 7 по-малки стаи, служещи за канцеларии и други нужди. Читалището е светлата крепост на духовния живот на града!”

Народно читалище „Отец Паисий – 1893” – Велинград

Гледайки красивата снага на читалищния дом в нашето сърце затрептява топлото чувство на крилата радост, на законна гордост и ни се ще да извикаме на всеки външен посетител :

Вижте нашия мил читалищен дом! Вижте нашето светилище !

3007, 2015

Старт на велинградските празници на културата 2014 г.

By |July 30th, 2015|Categories: Музикална школа и младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”, Новини|Tags: |0 Comments

     Някои моменти от богатата и ярка концертна програма в навечерието на старта на велинградските празници на културата, състоял се на 4-ти юли. Зарадва ни силното представяне на духов оркестър "Димитър Мечев", а безумно [...]

3007, 2015

24-ти май

By |July 30th, 2015|Categories: Музикална школа и младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”, Новини|0 Comments

     На 24-ти май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, сърдечно отдаваме почит на братя Кирил и Методий, съзнавайки величието на делото им в утвърждаването и съхранението на българската идентичност. [...]

3007, 2015

Празници на духовите оркестри

By |July 30th, 2015|Categories: Музикална школа и младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”, Новини|0 Comments

На 14-ти и 15-ти май духов оркестър и мажоретен състав "Димитър Мечев" при НЧ "Отец Паисий - 1893" взеха участие в празниците на духовите оркестри на името на Дико Илиев, гр. Монтана. Оркестрантите и мажоретките [...]

3007, 2015

История на представителен младежки духов оркестър „Димитър Мечев” с мажоретен състав

By |July 30th, 2015|Categories: Музикална школа и младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”|Tags: , |0 Comments

Представителен младежки духов оркестър „Димитър Мечев” е създаден през 1965 г. Неговите задачи са да повишава музикалната култура на учениците и да удовлетворява културните потребности на общината и гражданите на Велинград. Поради необходимостта от увеличаване [...]

1907, 2015

12-ти Международен фестивал на духовите оркестри – Синдос, Гърция 27.08.2009г.

By |July 19th, 2015|Categories: Музикална школа и младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”, Новини|0 Comments

     Представителният младежки духов оркестър с мажоретен състав "Димитър Мечев" при Народно читалище "Отец Паисий - 1983" Велинград, взе участие в 12-я Международен фестивал на духовите оркестри в Синдос, Гърция , който  се проведе от [...]

Translate »