Редовно общо отчетно – изборно събрание – 28.04.2021 г.

Редовно общо отчетно събрание – 20.06.2020  г.

Редовно общо отчетно събрание – 21.03.2019 г.

Извънредно отчетно-изборно събрание – 29.05.2018 г.