Стратегия за развитие на музикална школа и духов оркестър „Димитър Мечев“, приета на заседание на ЧН No:48, проведено на 14.10.2014 г.

     Вижте тук: Стратегия за развитие на музикална школа и духов оркестър