. Читалищно настоятелство: 

 • Силвена Байракова – Председател
 • Ангел Манолов
 • Александър Кочев
 • Галина Станчева
 • Донка Табакова
 • Мария Полежанска
 • Стефка Шаламанова
 • Пламен Мавров
 • Сталинка Пещерска

Проверителна Комисия:

 • Ирина Масларова – Гечева
 • Георги Паризов
 • Петър Гърбев