Независимо от изискванията, свържете се с пандемичната обстановка през 2020/2021 г., Музикалната школа продължава активната си дейност и чрез професионалните си преподаватели – Цветан Троянски – медни духови инструменти, Михаил Михайлов и Анжела Комсийска – дървени духови инструменти, Емил Балабанов – ударни инструменти, усъвършенстване уменията на подрастващите млади музиканти – оркестранти за по-пълноценното си участие в Представителните младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев”. Сформираният оркестров състав е изключително силен благодарение на талантливите млади музиканти, някой от които в началния период на обучението, но вече е пълноценна част от оркестъра. 

През творческия сезон школата получи значими дарения – музикални инструменти: баритон от Сдружение „Бъдеще за община Велинград”, флейта, алт саксофон и парични средства от частни лица.

На 27-28 май в Националния Дворец на децата се провежда Международен детски фестивал “Млади таланти 2021”. Имахме честта фестивалът да бъде открит от ПМДОМС “Димитър Мечев”. Музикалната школа излъчи свои представители от различни класове по инструменти в конкурса и всички те се представиха блестящо. Всички получиха своите отличия и признание. Заздравното си във фестивала “Млади таланти 2021” оркестърът и мажорният състав получиха покана за участие в творчески, участието се състои в базата на НДД в с. Кранево. Бяха разучени нови пиеси като „Black Dixie” и маршове, които по-късно станаха част от богатия репертоар на оркестъра. 

В “Ден на отворени врати” на 11-12-ти септември се откри новата учебна година за Музикалната школа. Деца от Музикалната школа показаха уменията си на своите съученици и гости, които имат желание да се развиват в областта на музикалното изкуство. С радост можем да отбележим, че това събитие привлече още дечица в музикалната школа. 

Репетиционният процес през 2021г. беше прекъсван заради епидемичната обстановка в страната, като това рефлектира най-вече върху провеждането на общите репетиции на оркестъра. Индивидуалните уроци продължаваха присъствено и дистанционно и благодарение на това успяха да напреднат и да развият своите музикални умения. 

От точката на базата, която разполага с Музикалната школа, може да се похвалим с ремонтирането и отварянето на новия кабинет, което ще обучава учениците и преподавателите в училището. 

Изготвил отчета: Емил Балабанов – технически организатор и преподавател – барабани