В днешното динамично време сме изложени на
изключително висок стрес, замърсяване, облъчване с
различни лъчения, употреба на битова химия и
синтетични вещества, нездравословна храна.
Човешкото тяло има невероятни възможности да се
обновява и възстановява. Но дали сме се замисляли
как да му помогнем да бъде балансирано и здраво,
да се справи с предизвикателствата на съвременния
живот? Как да помогнем на стресираната клетка да се
върне към нормалното съществуване и дейност – към
хомеостаза, към своя изначален първообраз? Как да
сме здрави физически, емоционално, ментално,
когато реалността около нас ни кара да се
разболяваме? Дали изобщо е възможно да живеем
щастливо и да бъдем здрави?
Да, възможно е. Използвайки волята, желанието да
сме здрави, използвайки натурални методи за
повлияване в съчетание с постиженията на
съвременната холистична медицина. За тези и много
други интересни неща ще научите в настоящата
презентация. Да открехнем завесата, да се учим,
усъвършенстваме и себеразвиваме.
За да намерим отговор на всички въпроси, които ни вълнуват, поканихме  на 08.08.2020г. лекторката Таня Димитрова.
Таня Димитрова е завършила Медицински Университет – София, Факултет по фармация. Магистър фармацевт с дългогодишен опит и две допълнителни специалности – Организация и икономика на дистрибуторската практика към УНСС и Здравна култура на населението към МУ София.
Понастоящем активно работи и консултира в областта на ароматерапията.
Лекторката поднесе изключителна беседа и ни даде насоки  за търсене на пътя към здравословното хранене и живот.