На 10.02.2010г. в кафе-клуб „Читалнята“ Мария Вълкова изнесе лекция-беседа на тема: „В света на графичния дизайн и илюстрациите“. На лекцията присъстваха ученици от НПГГС “Христо Ботев” с ръководител Марина Богданова, от СУ „Методий Драгинов“, водени от Венера Тодорова и  СУ „Св.св. Кирил и Методий“ със Стойчо Ушев“.

На презентация лекторката поднесе интересен материал за илюстрацията, за нейното предназначение в книгите и възпитателната роля, която тя има. Показа на учениците интересни илюстрации в книги, запозна ги  с техните създатели и техниките, коите те използват за изграждането на въздействащите образи в тях. С интересни клипчета успя да онагледи процеса на работата на авторите на илюстрации и да убеди присъстващите в необходимостта да използват уменията си да рисуват за създаване на илюстрации, свързани с литературата, киното и науката. Съответно Мария Вълкова успя да  потърси мнението на учениците, при което се получи интересна беседа по илюстрациите в отделните книжки. Лекцията завърши с интересен анимационен филм, показателен за приложението и въздействието на илюстрацията в нашия живот.