Засилен бе интересът на учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“-Велинград  към библиотеката. Малките второкласници заедно със своите учители Мая Андреева и Надя Пашова направиха своето вълнуващо посещение . Разгледаха детските книжки и поседнаха да прочетат пасажи от тях. Впечатлиха си от илюстрациите и се похвалиха, че вече са прочели някои от забавните детски книжки. Христина Ненова им разказа за подредбата на книгите по рафтовете и за начина, по който те се взимат за вкъщи. Децата проявиха интерес към техните номерации и печати, което все още бе непознато за тях.

Посещението продължи в информационната зала. Там изгледаха презентацията за пътя на книгата-от нейното създаване до влизането й в библиотеката. Добиха познания за начина, по който да търсят дадено заглавие и защо трябва да връщат навреме книгите, а  и да ги пазят за следващите читатели.

Така въодушевени от видяното и чутото децата проявиха още по-голям интерес към книгите и библиотеката и пожелаха още на часа да си вземат харесаната от тях книга. Тръгнаха си с обещание, че ще се върнат отново.