Библиотеката на НЧ „Отец Паисий-1893“ спечели проекта „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Целта на проекта е да се обогати фонда на библиотеката с нови книги и да се привлекат нови членове, съпричастни към културното развитие на хората от различни възрасти. Ще се закупят книги на стойност до 10000лв. , които ще задоволят интересите на читателите. Така библиотеката ще се превърне в притегателен център за четене и  място за попълване на знания от различните научни сфери.