НЧ “Отец Паисий-1893” спечели нов проект по Програма “Публики” на Националния фонд „Култура“. Основната идея на проекта е култивиране на театрална публика и проучване на вкусовете и нагласите към театралното изкуство. Проектът е насочен към деца от 9 до 14 години. За тази цел са предвидени  две работни групи от по 7-8 деца – актьорска трупа за куклен театър и трупа за сценография. Чрез съвместната работа на децата, техните ръководители и ментор, ще бъдат поставени куклени театрални спектакли.  За основна линия при идейното конструиране на спектаклите ще се ползват класически произведения или такива със социално значима тематика. В продукциите ще бъдат интегрирани нови технологии, които ще позволяват взаимодействие с публиката и спонтанност в творчеството в реално време.

        В рамките на планираните дейности са предвидени срещи с професионалисти от театралната сцена, които ще могат да разкажат на децата как се работи в театъра, как се изработват кукли и поставят спектакли. За осъществяване на замислите в работата по проекта е сключено партньорство с Драматично-кукления театър “Константин Величков”, град Пазарджик.

       Очаква се цялостната работа по проекта и срещите на децата с професионалисти да допринесат за стимулиране на четенето и творчеството, както и за интереса им към различните жанрове театрални продукции.