Щастливец е Георги Кючуков да издаде романа си „Един щастлив нещастник през прохода на прехода“. Преминал през всички перипетии на живота, но останал верен на себе си, Георги Кючуков отразява в творбата си  герои, живели в тоталитарно време, през периода на прехода, та до наши дни. Дисекцията на техните души позволява да се надзърне в събитията на тогавашното време. Откровено творцът разказва в романа си за отдавна отминали години, оставили отпечатък и върху настоящето.

В Художествената галерия бе представена книгата „Един щастлив нещастник през прохода на прехода“. Водещият Александър Кочев разказа за живота на Георги Кючуков и връзката му с неговото семейство. Изрази впечатленията си за личността на твореца и направи анотация на неговата творба. А Георги Кючуков сподели за замисъла на произведението си и кое го е подтикнало да даде художествен израз на тези отдавна отминали години. Бодро за своите 91 години завладя аудиторията, като разказа за своите вълнения и виждания за живота. Присъстващите се върнаха към отминалите години и споделиха възхищението си от действията  и постъпките на общественика и твореца Георги Кючуков.

Така с много топлина и задушевност завърши срещата с един от най-възрастните членове на литературен клуб „Никола Вапцаров“.