По проект на Комуникационна стратегия на РБ за ЕС се проведе лекция-беседа на тема: „Приносът на Република България за спасяването на българските евреи“. Инициативата на НЧ „Отец Паисий – 1893“ бе този момент от българската история да стане достояние на младите хора.

   За тази цел на 25.06.2019г. ученици от Европейския парламент в ПГИТ „Алеко Константинов“, Велинград, взеха активно участие в събитието на читалището. Информационна изложба от пана и тематично подбрана литература посрещна гостите. Учениците с почит разгледаха таблата, които отразяват исторически факти и хронология на войната – тежък момент от историята на човечеството, който трябва да бъде припомнян с надеждата никога повече да не се повтори.

  Срещата започна с материали, които учениците бяха подготвили за Европейския съюз и неговата роля за развитието на европейските страни. Много от тях изнесоха пред аудиторията кратки резюмета на идеята за обединение на Европа и европейските ценности. Лекторът по темата за спасяването на българските евреи от Холокоста – г-жа Фанка Спасова, разказа за всички етапи, на различни равнища, през които преминават решенията, свързани с участието на България във Втората световна война. Спря се на конкретни исторически личности, които допринасят за спасяването на много човешки животи. Изтъкна ролята на българската общественост за промяната на политическите решения по отношение на българските евреи. Информацията по темата продължи с презентация, която проследи ужасите от войната и отделни човешки съдби. Беседата завърши с кратък документален филм, който разкри познати и непознати моменти от този исторически период, и с коментари от аудиторията относно причинения геноцид, който не зачита човешкия живот като основна и неотменна ценност.

   Младите хора добиха представа за този останал в периферията на техните исторически познания епизод от българската и световна история – спасяването на българските евреи. Споделиха за засиления си интерес към постъпките и решенията на видни за България личности, довели до подхранване на българската идентичност, до гордостта и самочувствието на българина.