Любим подарък бе за хората, които обичат книгите, да ги дарят и те да бъдат прочетени от деца и възрастни.

Във връзка с инициативата на НЧ “Отец Паисий – 1893” – “Дари книга!” се отзоваха почитатели на книгата, които я ценят и искат тя да присъства в живота на всеки един българин. Не бяха малко хората, които дариха нова книга от свой любим автор. Библиотеката се обогати с книги от различни области: география, художествена литература и любими приказки. В замяна на дарението всеки дарител получи безплатна читателска карта и благодарствено писмо.

Увеличаването на библиотечния фонд с нови книги вдъхва надежда, че добрите дела няма да спрат, те ще продължат, и повече хора ще се радват да вземат в ръцете си книгата, за да  се потопят в нейния магически свят.