НЧ „Отец Паисий – 1893“ спечели проекта „Бъди доброволец, защото ЗАЕДНО… градим усмивки“, подкрепен от фондация „Лале“ – гр. София. На 25.05.2019г. от 10.00ч. стартира програмата, която предоставя възможност за работа в екип от на младежите, които се обучават в различни школи, и възрастните /самодейци от Смесен градски хор „Николай Гяуров”, Мъжка фолклорна група и др./. Взаимното общуване между поколенията ще открие нови допирни точки и познанства. Общата идея на инициативата е да свържат всички тези хора от различна възраст и с различни интереси в една принадлежност – тази на читалищната общност.

В тази насока ще се проведат дейности, свързани с подобряване на интериора и освежаване на базата. Работата на отделните екипи е насочена към отремонтиране и почистване на част от инвентара на читалището, засаждане на цветя, освежаване фасадата на сградата.

Така, с доброволен труд и ентусиазъм, приветливата и уютна среда ще привлича все повече читалищни дейци и ще засили интереса на широката местна общественост към събитията в читалището и на читалищна сцена.