С навлизането на дигитализацията във всяка една област на обществения ни живот, нараства необходимостта от промени в начина на работа и комуникация. Новите технологии способстват за информираността на човека, но и облекчават неговия труд.

В тази насока са и промените, които настъпват в библиотеката на НЧ“Отец Паисий-1893“. Все повече  информационният център към библиотеката се посещава от ученици и граждани, провеждат се и различни курсове. Компютрите, мултимедията, принтер и скенер дават възможност за съвременно представяне на новостите и за по-добра информираност на всеки, който търси нужните знания в интернет и едновременно с това и в книгите. Модернизира се начинът на работа с читатели и класификатора на книги. Регистрацията на читатели и книги е електронно, което облекчава значително работата в тази насока. За да се осъществи този процес, бяха закупени и активирани различни модули: класификатор, заемна служба, сервиз, обработка на книги и четец.

Модернизацията на библиотеката няма да спре дотук. Ще се въведе електронният подпис с таблет и така постепенно ще се забрави старият начин на работа,  и ще се търсят нови подходи, за да се привлекат повече читатели към прекрасния свят на книгата.