Архив на публикациите

История

Намирате се тук:/История
­

Основаването на читалището

By |юли 30th, 2015|

     Из спомените на Мойсей Праматаров      „ ….В Предосвобожденската епоха, в епохата на нашето национално възраждане и освобождението ни от турско робство, читалищата играеха великолепната роля на спойка и лост за издигане на народното ни самосъзнание., като ни посочиха светлия идеал на свободата и пътя за постигането й. Тогава в нашата земя [...]

За читалищната сграда

By |юли 30th, 2015|

Из спомените на Мойсей Праматаров        “… От 1904 до 1930 година читалището няма свой дом, гдето да заседнат здраво, трайно и удобно неговата библиотека, читалня и театрален салон. Те са под чужди и разделни покриви. Читалището и библиотеката се местят 7 пъти, а театралният салон- 5 пъти.Бездомничеството играе ролята на студен душ в [...]

Цензура

By |юли 30th, 2015|

     Из спомените на Мойсей Праматаров „ ….. На читалището се правят спънки и по съвсем куриозни поводи. Така, подготвената  и  обявена за  изнасяне комедия в едно действие „Женско царство” от Ст. Л. Костов се запрещава от кметството. Ето и заповедта , в която е отбелязана и причината за запрещението.               [...]

Поглед към бъдещето

By |юли 30th, 2015|

     Из спомените на Мойсей Праматаров       „ …..Днес Народно читалище "Отец Паисий - 1983" Велинград е крупен фактор в живота на града, могъщ лост в неговия всестранен напредък, с разкошен собствен дом, с театрален салон-модерно обзаведен, два други салона, библиотечна стая , читалня, казина, кино-кабина и други 7 по-малки стаи, служещи за [...]

Translate »