Нашето читалище има разностранна дейност. Тя се заключава в организиране на различни мероприятия, свързани със значими празници, юбилеи, обществени събития. Стремим се да дадем изява на талантите в литературата, музиката и танца.
За нашите постижения можете да прочетете в сайта на читалището и социалните медии.